Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :1842-1059
Journal Title :Ars Aequi
Journal URL :https://revista.drept-ovidius.ro/
Publisher Name :Mihaela Rus
Country :Romania
Language :Romanian, English
Discipline :Interdiciplinary
Organization Name :Universul Juridic
Frequency :Annual
Start Year :2011
Journal Description :Revista ARS AEQUI, revista de cercetari socio-juridice, a aparut sub egida Centrului de Studii ?i Cercetari privind Drepturile Omului ?i Discriminarea în anul 2005 ?i este editata la Editura Bren Bucure?ti. În revista sunt publicate articole ?tiin?ifice, studii ?i cercetari originale, lucrari de sinteza din domeniul socio-juridic ale cadrelor didactice ?i studen?ilor, lucrari prezentate în diferite conferinte ?i sesiuni de comunicari ?tiin?ifice. Revista este difuzata în cadrul schimbului între biblioteci, la faculta?ile de profil din ?ara, precum ?i institutelor de cercetari cu care biblioteca centrala universitara are conven?ii.
Licence Type :CC BY
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine