Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :1843-4088
Journal Title :Philologica Banatica
Journal URL :http://philologica-banatica.ro/
Publisher Name :Sergiu Drincu prof. univ. dr.
Country :Romania
Language :Romanian
Discipline :Interdiciplinary
Organization Name :Societatea de Stiinte Filologice din Romania - Filiala Timisoara
Frequency :Biannual
Start Year :2007
Journal Description :Publica?ie ?tiin?ifica editata de Societatea de ?tiin?e Filologice din România, Filiala Timi?oara ?i de editurile AMPHORA ?I MIRTON Ritmul apari?iei: 2 numere pe an. Se adreseaza tinerelor cadre didactice din înva?amântul universitar ?i preuniversitar ?i cercetatorilor, spre a le facilita publicarea rezultatelor activita?ii ?tiin?ifice. Fiecare articol poseda un rezumat într-o limba de circula?ie interna?ionala. Articolele prezinta cuvinte-cheie ?i Bibliografie.
Licence Type :No License
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine

Projected by,

Dr. Rajendra Shendge

Founder, Directory of Research Journals Indexing