Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2457-8428
Journal Title :Revista Educatia Azi
Journal URL :http://educatiaazi.wgz.ro/
Publisher Name :Dragos Hutuleac
Country :Romania
Language :Romanian
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :Editura Cadrelor Didactice
Frequency :Monthly
Start Year : 
Journal Description :Revista Educa?ia Azi este o publica?ie ?tiin?ifica a Editurii Cadrelor Didactice, care apare în fiecare luna în format exclusiv online. Domeniul de interes este „EDUCA?IA” în cel mai larg sens atribuit acestui cuvânt. Nu avem o tematica anume, considerând ca orice articol bine scris ?i documentat trebuie sa fie cunoscut de un public cât mai larg. În acest sens, urmarim ca în cel mai scurt timp cu putin?a sa fim cea mai cunoscuta revista din mediul online care se ocupa de domeniul Educa?iei. Orice articol de-al dumneavoastra nu face decât sa ne apropie tot mai mult de acest obiectiv. Ca o mul?umire pentru ajutorul pe care ni-l oferi?i, dupa publicarea a 3 articole/autor, va adresam invita?ia de a deveni colaborator permanent ?i sa figura?i în casu?a tehnica a prezentei publica?ii. Limbile în care se publica articolele sunt: româna, franceza, engleza, italiana si orice alta limba de larga circulatie. Pentru mai multe precizari în legatura cu publicarea articolelor, tehnoredactarea acestora ?i posibilele teme de abordat, accesati rubrica Apel articole de pe pagina de start a publica?iei. Pentru orice alte detalii, va rugam sa ne scrie?i pe e-mail: edituracadrelordidactice@yahoo.com .
Licence Type :No License
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine

Projected by,

Dr. Rajendra Shendge

Founder, Directory of Research Journals Indexing