Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2602-2486
Journal Title :Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dergisi
Journal URL :http://dergipark.gov.tr/fesa
Publisher Name :Doç.Dr. Ferudun KAYA
Country :Turkey
Language :Turkish, English
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dernegi
Frequency :Quarterly
Start Year :2016
Journal Description :Finansal Kurumlarin ekonomiye yarattigi katma degeri artirarak; temsil ettigi sektörlerin ulusal ve uluslararasi alanda güç ve etki alanlarinin artmasina liderlik etmek vizyonu ile kurulan Finansal Ekonomik Sosyal Arastirmalar Dernegi FESA’nin hakemli “FESA”(RFES) içerisinde yayinlanacak makalelerde aranan sekil sartlari asagida belirtildigi gibidir. Makalelerin degerlendirmeye alinabilmesi için Dergipark (http://dergipark.gov.tr/fesa) üzerinden ulastirilmasi gereklidir.
Licence Type :CC BY
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine