Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2687-6590
Journal Title :Türkiye Fotogrametri Dergisi
Journal URL :https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod
Publisher Name :Murat YAKAR
Country :Turkey
Language :Turkish
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :Mersin University
Frequency :Biannual
Start Year :2019
Journal Description :ürkiye Fotogrametri Dergisi Uluslarasi indekslerde taranan Hakemli TÜRKÇE yayinlanan bir dergidir. Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelismelere paralel olarak Fotogrametri alanindaki yeniliklerle ilgili yapilan çalismalari yayinlayan bir dergi olup derginin yayin dili TÜRKÇE dir. Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, Insansiz hava araçlari (IHA) uygulamalari, Mobil haritalama uygulamalari, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçli Görüntü isleme (Görüntü esleme, detay çikarma, radyometrik yöntemler, siniflandirma), 3D modelleme ve yeniden olusturma, Nokta bulutu isleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme islemleri, Havai Nirengi, 3D amaçli veri tabani modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayinlamaktadir.Türkiye Fotogrametri Dergisi Ocak ve temmuz aylari olmak üzere yilda iki kez yayinlanir.
Licence Type :CC BY-SA
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine