Statistics

Table of Content ::

Radikalisme dalam Bahan Ajar dan Analisa Wacana Kritis Perspektif Van Dijk Terhadap Materi PAI Tingkat SMA

Author : Winarto Eka Wahyudi
Abstract | Full Text

Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan Islam dan Gambaran Ideal Seorang Pendidik

Author : Khusnan Iskandar
Abstract | Full Text

Teknik Komunikasi Persuasif dalam Pengajaran

Author : Ahmad Zaenuri
Abstract | Full Text

WorldCat Database Search Engine