Statistics

Table of Content ::

An Optimizing Model of R&D, Spillovers, and Intellectual Property Rights

Author : Walter G. Park
Abstract | Full Text

University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany

Author : Arne Heise, Sebastian Thieme
Abstract | Full Text

Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçlari ve Insaat Sektörü: OECD ve AB ile Bir Karsilastirma

Author : Osman Aydogus
Abstract | Full Text

Developments in Economic Modeling: Can Evolution Be Modeled?

Author : Ercan Eren
Abstract | Full Text

Road Transport Quotas and Liberalization of Road Transport Markets Between the Eu And Turkey

Author : Sübidey Togan
Abstract | Full Text

Istanbul Teknik Üniversitesinde Iktisat Bilimi ve Iktisat Egitiminin Yüz Yili

Author : Öner Günçavdi
Abstract | Full Text

Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Author : Erkan Erdil, Dilek Çetin
Abstract | Full Text

Çekici Güçler Yaklasimi ile Uluslararasi Göç: Ampirik Bir Analiz

Author : Alper Aslan, Sevil Özdil
Abstract | Full Text

Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Egitimi

Author : Verda Canbey Özgüler
Abstract | Full Text

Ülkelerin Ekonomik Gelismislik Düzeyi Karsilastirmalarinda Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmis Gayri Safi Milli Hasila

Author : Turan Subasat, Soner Uysal
Abstract | Full Text

Malawi’nin Günes Enerjisi Potansiyeli Üzerine Bir Degerlendirme

Author : R. Funda Barbaros, J. Alyce Kafumba
Abstract | Full Text

Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein

Author : Osman Aydogus, Burcu Türkcan, Elif Tunali Çaliskan, Baris Serkan Kopurlu
Abstract | Full Text

Islami Endekslerin Çesitlendir me Düzeyi Üzerine Bir Inceleme

Author : Mevlüt Camgöz
Abstract | Full Text

Time Series Analysis of the Relationship Between Interest Rate and Private Investment in Turkey

Author : Bülent Güloglu, Harun Öztürkler, Murat Güven
Abstract | Full Text

Türkiye’de Iç Turizm Harcamalari ile Ekonomik Büyüme Iliskisi

Author : Burcu Türkcan
Abstract | Full Text

R&D Activities of the Relationship between Economic Growth and Relations of Distribution: The Case of Turkey

Author : Semih Çagan, Osman Aydogus
Abstract | Full Text

WorldCat Database Search Engine