Statistics

Table of Content ::

Erdem Için Hangi Bilgi Gereklidir / What Knowledge Is Necessary For Virtue?

Author : Olivia BAILEY - (Translation) Ingilizceden Türkçeye Çeviren: Umut DAG
Abstract | Full Text

The Current Meaning of Jacques Rancière’s Political Thought (Interview with Oliver Davis) / Jacques Rancière’in Politik Düsüncesinin Günümüzdeki Anlami (Oliver Davis ile Söylesi)

Author : Zeliha DISÇI
Abstract | Full Text

Jacques Rancière’in Politik Düsüncesinin Günümüzdeki Anlami (Oliver Davis ile Söylesi) / The Current Meaning of Jacques Rancière’s Political Thought (Interview with Oliver Davis)

Author : Zeliha DISCI
Abstract | Full Text

Sari Yeleklilerden Asi Karsitlarina: Fransa’da Toplumsal Muhalefet / From Yellow Vests to Anti-Vaxxer: Social Opposition in France

Author : Hasan GÜLER
Abstract | Full Text

Karsi Ateslerin Alevleri: Pierre Bourdieu’yü Politik Direnis Fikriyle Düsünmek / Flames of Counterfires: Thinking Pierre Bourdieu with the Idea of Political Resistance

Author : Mustafa DEMIRTAS
Abstract | Full Text

“Demokrasi”nin Hakiki Manasi: Çogunlugun Egemenligi Degil, Bir Seyler Yapma Kapasitesi / The Original Meaning of ‘Democracy’: Capacity to Do Things, Not Majority Rule

Author : Josiah OBER -Ingilizceden Türkçeye Çeviren: Utku ÖZMAKAS
Abstract | Full Text

Karsi Ateslerin Alevleri: Pierre Bourdieu’yü Politik Direnis Fikriyle Düsünmek / Flames of Counterfires: Thinking Pierre Bourdieu with the Idea of Political Resistance

Author : Mustafa DEMIRTAS
Abstract | Full Text

A Contextual Approach for Freedom of Speech: The Case of Academic Sphere /Ifade Özgürlügü Için Baglamsal Bir Yaklasim: Akademik Alan Örnegi

Author : Ali EKMEKÇI
Abstract | Full Text

WorldCat Database Search Engine