Statistics

Table of Content ::

Süveys Kanali’nin Ulusallastirilmasi Sorunu ve Süveys Bunalimi

Author : M. Bürkan SERBEST
Abstract | Full Text

Kirgizistan’da Halkla Iliskiler Mesleginin Gelismesinde Yüksekögretim Kurumlarinin Rölü

Author : Meerim ARTISEVA
Abstract | Full Text

Sovyet Belgesel Sinemasinda Medya Metinleri Üzerinden Ideolojik Insa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneginde

Author : Regina CAMANKULOVA; Niyazi AYHAN; Venera NARINOVA
Abstract | Full Text

Barack Obama Dönemi Avrupa Birligi-ABD Iliskileri

Author : Ekrem Yasar AKÇAY
Abstract | Full Text

Evolution of Parliamentary Institutions in the Baltic States Emergence and Development of Parliaments in Estonia, Latvia and Lithuania

Author : Saltanat KYDYRALIEVA
Abstract | Full Text

Kirgizistan’da Üniversite Ögrencilerinin Girisimcilik Egilimleri Üzerinde Yapilan Arastirmalarin Degerlendirilmesi: 2003-2017 Yillari Arasi Bibliyometrik Bir Analiz

Author : Seyil NAJIMUDINOVA
Abstract | Full Text

Yabancilarin Türkiye’de Tasinmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

Author : Hakan CANDAN; Ercan OKTAY
Abstract | Full Text

Marka Sadakati Olusturma Araci Olarak Transmedya Hikâye Anlatiminin Yeri ve Degeri

Author : Özlem AKGÜÇ ÇETINKAYA
Abstract | Full Text

Sinemaya Gitme Motivasyonlari ve Film Izleme Tutumlari: Kirgizistan’in Baskenti Biskek’te Yasayan Izler Kitle Üzerine Bir Arastirma

Author : Kadir YOGURTÇU; Gökçe YOGURTÇU
Abstract | Full Text

Early Period Historical Process Of Iran Cinema (Before and After the Revolution)

Author : Yusuf YURDIGÜL
Abstract | Full Text

Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sihhatini Belirlemede Sezgisel (Ilham) Gücün Imkani

Author : Muhittin DÜZENLI
Abstract | Full Text

Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir Inceleme

Author : Recep YILMAZ; Ömer ÇAKIN
Abstract | Full Text

Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir Inceleme

Author : Recep YILMAZ; Ömer ÇAKIN
Abstract | Full Text

Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Arastirma: Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örnegi

Author : Celaleddin SERINKAN; Mahmut ERDOGAN
Abstract | Full Text

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Ögrencilerinin Girisimcilik Egilimlerinin Karsilastirmali Analizi

Author : Bülent BAYRAKTAR; Gülnara KARADENIZ
Abstract | Full Text

Bireysel Dini Tecrübe ve Islevselcilik Açisindan Kur’an Kissalari

Author : Osman EYÜPOGLU; Hüseyin ÇELIK; Murat YILDIZ
Abstract | Full Text

Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel Inovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-Içecek Isletmeleri Üzerine Bir Arastirma

Author : Bekir ESITTI; S. Haluk ERDEM
Abstract | Full Text

Çalisanlarin Duygusal Emekleri ile Tükenmislikleri Arasindaki Iliskinin Incelenmesine Yönelik Görgül Bir Arastirma

Author : Ibrahim AKSEL; Zübeyir BAGCI
Abstract | Full Text

A Research on Financial Literacy of Dumlupinar University’s Academic Staff

Author : Hakan ÇELIKKOL; Mediha Mine ÇELIKKOL; Nasif ÖZKAN
Abstract | Full Text

Belediye Çalisanlarinin Örgütsel Adalet Algilarinin Örgütsel Vatandaslik Davranislarina Etkisi: Samsun Ilkadim Belediyesi Çalisanlari Üzerine Bir Arastirma

Author : Muhammet YÜKSEL
Abstract | Full Text

Dönüstürücü Liderlik ile Ise Yabancilasma Arasindaki Iliskide Algilanan Etik Iklimin Araci Rolü

Author : Mustafa BABADAG; Ömer Faruk ISCAN
Abstract | Full Text

Algilanan Örgütsel Destegin Örgütsel Özdeslesmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Araci Rolü

Author : Gökhan KERSE; Canan Nur KARABEY
Abstract | Full Text

Isletme Yöneticilerinin Çevre Duyarliligi ve Farkindalik Düzeylerinin Belirlenmesi

Author : Mehmet KARAHAN
Abstract | Full Text

Örgütlerde Adalet Algisinin Is Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi Idari Personeli Üzerinde Bir Arastirma

Author : Zübeyir BAGCI; Gürol DEMIR
Abstract | Full Text

Faiz Haddi ve Para Arzinin Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örnegi

Author : Fuat SEKMEN; Galip Afsin RAVANOGLU
Abstract | Full Text

“Davud el-Kayserî’ye Göre Sufî Epistemolojisinin Temel Bir Kavrami Olarak “Kesf” ve Türleri”

Author : M. Mustafa ÇAKMAKLIOGLU
Abstract | Full Text

Bati Ülkelerinde Din Egitimi: Genel Bir Bakis

Author : Mustafa KÖYLÜ
Abstract | Full Text

Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources

Author : Zeynep ALIMOGLU SÜRMELI
Abstract | Full Text

Ibnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’in Isim ve Sifatlari Konusundaki Te’villeri

Author : Ferhat GÖKÇE
Abstract | Full Text

Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettigi Dil Bahisleri

Author : Zuhal DAG
Abstract | Full Text

Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatinin ve Ilk Inen Ayetlerin Rolü

Author : Enver BAYRAM
Abstract | Full Text

Kirgiz Biy Mahkemeleri Hakkinda Kisa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)

Author : Aiitmamat KARIEV
Abstract | Full Text

Kur’an’da “Ay’in Yarilmasi” Mucizesi

Author : Hüseyin ÇELIK
Abstract | Full Text

Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitaplari Üzerine Bir Degerlendirme

Author : Eray ALACA
Abstract | Full Text

Ögrencilerin Sirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandigi‘nin Kurulmasi ve Bilançosu

Author : Betül BATIR
Abstract | Full Text

Kirgiz Halk Siirinde “Ürkün” Yansimalari

Author : Halit ASLAR
Abstract | Full Text

Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University

Author : H. Nur GORKEMLI; Betul CETINKAYA
Abstract | Full Text

WorldCat Database Search Engine