Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2181-1695
Journal Title :Kokand university Herald
Journal URL :https://herald.kokanduni.uz/
Publisher Name :G‘. E. Zaxidov
Country :Uzbekistan
Language :Uzbek, English, Russian
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :Kokand university
Frequency :Quarterly
Start Year :2020
Journal Description :Qo‘qon universiteti xabarnomasi (“??????? ??????????? ???????????? – Kokand University Herald”) ilmiy-elektron jurnali Qo‘qon universiteti Kengashining qaroriga asosan tashkil etilib, 2020-yil 10-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ?1138 raqami bilan ro‘yxatidan o‘tkazilgan, shuningdek davlatlararo standartlar talabi asosida O‘zbekiston Milliy kutubxonasidan jurnal uchun 2181-1695 ISSN-raqami olingan. Jurnal O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2022 yil 12 avgustdagi 321/4-son qaroriga muvofiq “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga Milliy nashr sifatida kiritilgan.
Licence Type :CC BY
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine