Statistics

Journal Profile  :
ISSN No. :2636-7483
Journal Title :Ulusal Çevre Bilimleri Arastirma Dergisi
Journal URL :https://ucbad.com/
Publisher Name :Prof. Dr. Sukru DURSUN
Country :Turkey
Language :Turkish
Discipline :Multidiciplinary
Organization Name :-
Frequency :Quarterly
Start Year :2018
Journal Description :UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Arastirma Dergisi), su kirliligi, atik su kirliligi, hava kirliligi, kati atik yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliligi, yüzey ve yer alti sulari, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atik geri kazanim ve dönüsüm, bulanik mantik ve yapay sinir aglari gibi birçok alanda çevre arastirmacilari için önde gelen bir dergidir.
Licence Type :CC BY
Issues published by the journal ::

WorldCat Database Search Engine