Statistics

Table of Content ::

Sosyal Konut Uygulamalari ve Sosyal Dislanma (Toplu Konut Idaresi Yoksul Konutlari Örnegi)

Author : Hayati BEgGRLG; Mehmet Akif BAKIR; Mustafa KOÇANCI; Zümre ÖZDEMGR GÜLER; Merve YALÇINKAYA GÜLLE
Abstract | Full Text

Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet Iliskisi: Iki Dünyada Da Mutlu Olmak

Author : Nejat DOGAN
Abstract | Full Text

Geçis Ekonomilerinde Üniversite Ögrencilerinin Basarilarini Etkileyen Demografik Faktörler: Kirgizistan Örnegi

Author : Raziyahan ABDGYEVA
Abstract | Full Text

BIST-Ulastirma Endeksinde Yer Alan Firmalarin Mali Performanslarinin Ölçülmesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanmasi*

Author : Selçuk KENDGRLG; Aslihan KAYA
Abstract | Full Text

Kirgizistan’da Bütçe Açigi ile Dis Ticaret Açigi Iliskisi

Author : Damira BAYGONUgOVA; Cusup PGRGMBAYEV
Abstract | Full Text

Horâsân’da Siyasî Hayat ve Sehzâde Yesâvur Isyani (1317-1320)

Author : Ömer SUBAgI
Abstract | Full Text

Investigating With The Var Analysis Of The Relationships Between Import, Export, Exchange Rate, Economic Growth And Budget Deficits In Kazakhstan

Author : Adem AKTAS
Abstract | Full Text

Engelsiz Müzik Egitimi

Author : Cem gAKTANLI
Abstract | Full Text

Samsun Bölgesi Okçuluk Takimina Beslenme Egitimi Verilerek Bazi Hematolojik Bulgularin ve Performansin Degerlendirilmesi

Author : Deniz GÜNAY DEREBAgI; Canan ASAL; Deniz Özge YÜCELOGLU KESKGN; Funda ELMACIOGLU; Seydi Ahmet AGAOGLU
Abstract | Full Text

Stratejik Insan Kaynaklari Yönetimi Ile Ögütsel Ögrenme Arasindaki Iliski: Egitim Kurumlari Örnegi

Author : Recep KAÇMAZ; Celaleddin SERINKAN
Abstract | Full Text

Geleneksel Yayla Göçü: XX. Yüzyilin Basindaki Kirgiz ve Anadolu Konar-Göçerleri Örnegi

Author : Baktibek ISAKOV
Abstract | Full Text

Bir Kavramsallastirma Denemesi Olarak Yoksulluk Çökmesi

Author : Mustafa KOÇANCI
Abstract | Full Text

Karaman Kent Dinamiklerinin Çevresel Duyarlilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastirma

Author : Hakan CANDAN; Arzu MALTAS EROL
Abstract | Full Text

KUR’AN’in Kur’an’in Yaziya Aktarilmasi ve Ilk Vahiy Kâtibi Meselesi

Author : Hüseyin ÇELIK
Abstract | Full Text

Kyrgyz Young People?s Interest In Studying Abroad

Author : Aizat IBRAEVA; Rita ISMAILOVA
Abstract | Full Text

Konaklama isletmelerinde Istihdam Edilen Personele Yönelik Egitim Uygulamalari: Kirgizistan-Biskek Otellerinde Örnek Olay Incelemesi

Author : Fazil SENOL; Naringül MARGAZIEVA; Abdullah KAYA
Abstract | Full Text

WorldCat Database Search Engine